Cehennem Kayıkçısı / The Charonion (Waterman of the Hell)

CEHENNEM KAYIKÇISI

Saint Pierre Kilisesi‘nin kuzeyinde, Antiochus IV Epiphanes (İ.Ö. 175 – 164) zamanından günümüze gelmiş yegane eser, bir kayaya oyulmuş Charonion’a (Yunan mitolojisinde Cehennem Kayıkçısı) ait dev büsttür.Hükümdarlığı sırasında kente yayılan veba salgınını durdurması için toplumlara üzerinde etkili olan kâhinlere danışılmıştır. Kahinlerin tavsiyesi üzerine kente yukarıdan bakan Silpius Dağ’ı üzerinde bir kabartmanın yapılmasına karar verilmiştir. Tanrıya bir salgınların yok olmasına karşılık bir hediye olarak yontulmaya başlanmış olan büst, salgının bitmesi sonucu tamamlanmadan yarım bırakılmıştır. Kabartma üzerine ölüm ile ilgili sözler yazılmış ancak, bu sözler günümüze ulaşamamıştır.

Grek Mitolojisine göre Cehennem Kayıkçısı, ölülerin ruhlarını Stiyks ırmağından geçirip yer altı ülkesine götürmekle görevlidir. Mitolojiye göre Kayıkçı sadece dini tören ile gömülen insanların ruhlarını alıp yer altı ülkesine götürüyordu. Dini törenle gömülmeyen insanların ruhlarını ise yalvarmalarına rağmen kayığa almıyordu. Bu ruhlar Yeraltı Tanrısı Hades’in yönetimine girmeden yüz yıl boyunca ıstırap çekecek ve boşlukta dolaşacaklardı.

THE CHARONION of THE HELL

The Charonion is located at the North of “Cave Church of St. Pierre” ( about 200 m) and is an ancient carved stone bust in the mountainside above Antakya. (From the time of Antiochus IV Epiphanes İ.Ö. 175 – 164). The main purpose to sculpturing The Charonion was to burst the nation from the plague. In this time Prophets gave an advise to making a sculpture which could see the city from the mountains. When sculpturing The Charonion they made calligraphy on it but unfortunatly these calligraphic writings is wearing off.

According to the Greek Mythology The Charonion ( Waterman of The Hell ) tooks the soul of the death and carried by the Stiyks River to the underworld. The Charonion tooks some of souls to the boat. Although they begging him he didn’t took the other who buried without religious ceremony. These people had to stayed in the emptiness and tortured100 years before joining to “God of Underworld (Hades)”.


2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*