MAPS

This is the map of Hatay.Hatay is bordered by Syria to the south and east. Hatay is also known as Antioch where county town. Harbiye (Daphne) is a unique town of Antakya (Antioch). You can find Harbiye on google maps click here!

(Hatay’ın ilçelerinin haritası aşağıda resmedildiği gibidir. Doğu ve güneyde suriye ile sınırı olan Hatay merkezi olan Antakya ile de adlandırılabilmektedir. Harbiye ise Antakya merkez ilçesine bağlı küçük bir bucaktır. Harbiye’nin Google Maps’teki görüntüsü için tıklayınız!)